S.S.GAYESAHİL ARSA VE YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURALLARI

Amaç:

Site sakinlerinin, güvenlik ve huzurunun sürekliliğini sağlamak amacıyla uyulması gereken temel kuralların tanımlanmasıdır.

Kapsam ve Geçerlilik:

Bu yönetmelik, site dâhilindeki, kiralanmış yâda lisanslanmış kullanılan tüm ortak alanlar, taşınabilir ve taşınamaz tüm demirbaşlar da bu yönetmelik kapsamındadır. Bu yönetmelik, Site Sakini olmayan ve sitede geçici olarak bulunan kişiler ve site hizmetlerinde, site içinde bulunan tüm kişiler için geçerlidir.

Hatalı ve uygunsuz davranışlarda ısrar edilmesi ve tanımlı kurallara uyulmaması halinde, yürürlükteki yasal yaptırımlar ve hükümler uygulanır.

Yönetim kurulunca bu kişi Ya da kişilere durumun ehemmiyetine göre  bir aidat karşılığından yüz aidat karşılığına kadar idari para cezası kesilebilir.

Sorumluluklar:

1 – Hazırlama ve Güncelleştirme:

Yönetmeliğin hazırlanması ve güncelleştirilmesinden Site Yönetim Kurulu, uygulamasından  yönetim kurulu üyeleri ve yetkili personel sorumludur.

2 – Uygulama: 

Yönetmeliğin uygulanmasından, kapsama dâhil olan tüm kişiler ve taraflar sorumludur.

Yönetmelik:

1) Tüm kat malikleri, kiracılar ve tüm iştirakçiler kendilerinin ve bağımsız bölümlerde yaşayan tüm paydaşların tüm  kimlik ve iletişim bilgilerini  site yönetimine ibra etmek zorunluluğundadır.

 2)Araç hız sınırı, araç park kuralları; 

Her konut sahibi aracını kendi blok önündeki park yerlerine blok önünde park yeri yoksa Güvenlik karşısına bulunan misafir otopark alanına park etmelidir. Birden fazla sayıda aracı olanlar ise bu araçlar için misafir park yerini  kullanmalıdırlar. Yol üzerine park edilmemesi rica olunur.

Site içi yollarda ve otoparkta, araç kullanımı sırasında azami hıza dikkat edilmelidir.  Site içerisinde kesinlikle ehliyetsiz araç kullanılamaz. 

Site dâhilinde kesinlikle araç ve tekne yıkanamaz.

 Ticari araçlardan içeriye ulaşması gerekenlerin sorumlu site görevlisi arasında irtibat geçilerek yapılması gerekir. Geçiş üstünlüğü olan araçlar bu kuralın dışındadır. LPG’li araçlar Site kapalı otopark alanına park edemezler.

3) Site genelinde yâda kendi dairelerinden komşularını rahatsız edici gürültü yapıp bina ve çevresini kirletenlere balkonlardan halı, kilim ve sair malzeme silkeleyenlere, çöplerin kapı önlerine yada blok içi herhangi bir noktaya çöp bırakanlara, kapı önlerine yada blok içi herhangi bir noktaya bıraktıkları çöpün  sularının bulunduğu yer yada blok içlerine akmaları durumunda aidatların ödediği aidat tutarının yarısı kadar para cezası kesilmesine ve bu fiilde ısrarcı olanlara bu cezanın her seferde bir öncekini katlayacak şekilde uygulanmasına, ödemeyenlere icra takibinin başlatılmasına bunlar için bu ve bundan sonraki yönetim kurulu kararlarına uyulmasına.

4) Sitenin Genel Görünüm ve Düzeni;

Sitedeki düzen ve görünümün bozulmaması esastır. Bu amaçla, konutlarda orijinal dış görünümü bozacak hiçbir ekleme ve değişiklik yapılamaz. Bu konudaki öneriler (İmar mevzuatına aykırı olmamak şartıyla) ancak Site Yönetim Kurulunun yetkisindedir. Site Yönetim Kurulu tarafından onaylanmamış projeler hayata geçirilemez.

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince yeşil alanlar ve tesisler ortaktır. Konut sahiplerince ortak alanlara hiçbir şekilde sınır konulamaz ve ayrım yapılamaz. 

Balkonların ön cepheleri katlanır camlarla kapatılabilir bu esnada estetiğe önem verilmeli gerekirse yönetimle diyaloga geçilmelidir.

Balkon renkleri kesinlikle değiştirilemez balkon ve blok duvarlarına uydu anteni ve çamaşırlık v.b. argaçlar takılamaz takılması yada sökülmemesi durumunda  site yönetimi bunları söküp bertaraf eder yapılan harcama uygulamayı yapan kişilerden tahsil edilir.

Klimaları Yönetimin belirlediği yerlere takılması, klima tahliye borularının balkon içindeki gider borusuna, dış cepheye taşmadan bağlanması gerekmektedir.

Ön balkonlara Kurutma, havalandırma vb. amaçlarla, dış görünümü bozacak tarzda çamaşır vb eşya, balkon demir ve duvarlarına asılamaz, camdan sarkıtılamaz. Pencere önlerine veya başka bölgelere kesinlikle çamaşır saksı vb asılmamalıdır.

Merdiven ve asansör boşluklarına bisiklet, motosiklet vb. şeylerin konulması kesinlikle yasaktır.

Kapı önlerine ayakkabılıkların konulmaması, ayakkabı ve terliklerin içeri alınması, alınmaması durumunda toplatılacaktır.

Site içerisindeki ortak kullanıma açık alanların (yeşil alanlar, sosyal tesisler, kameriye, spor tesisleri, havuz, yollar vb) temiz tutulması ve korunması, bu konuda gerektiğinde çocuklarımızın ve misafirlerimizin uygun şekilde uyarılması ve bilgilendirilmesi ortak hayatın bir parçası olarak görülmelidir.

Site içerisinde her çeşit silah kullanımı ve atımı kesinlikle yasaktır. (Oyuncak tabanca dâhil)

Konutların kiraya verilmesi halinde, Site Yönetimi’ne karşı aidat,  demirbaş alımı ve yatırım bütçelerine ilişkin ödemeler mal sahiplerine ait olacaktır.

Dairelere, satılık veya kiralık ilanı yönetimce belirlenen standartlarda asılmalı, diğer duyuru ve ticari amaçlı tanıtım bilgi ve belgelerin asılması yasaktır, satılık veya kiralık daireler ve benzeri duyurular için, Yönetim Ofisi’ne bilgi verilir. Bunlar ancak Site Yönetiminin kabulüne bağlıdır.

Site dâhilinde broşür dağıtımı vb yayımlar, Site Yönetiminin onayına tabidir, bu talepler önce Yönetim Ofisi’ne yapılmalıdır.

Konutların kiraya verilmesi halinde, Site Yönetimi’ne karşı tüm sorumluluklar konut sahibine ait olacaktır.

Ortak kullanıma açık alanlarda meydana gelecek zayiat ve hasardan mal sahibi sorumludur.

Siteden uzun süreli ayrılışlarda, tüm elektrik ve su vanaları kapatılmalı, gerekli önlemlerin alınabilmesi için Yönetim Ofisi’ne bilgi verilmesi gerekmektedir. Aksi halde mal sahibi sorumlu olacaktır.

Elektrik ve su sayaçlarının bulunduğu bölüme hiçbir eşya ve malzeme konulmayacaktır. Periyodik kontrollerde toplattırılacaktır.

Sitemizden ayrılan kiracı veya ev sahibi olduğu takdirde, Site Yönetimine bilgi vermekle yükümlüdür. Bunu takiben Site Yöneticisi şayet aidat borcu var ise kat malikinin telefonuna ulaşıp bilgi verilecektir. Ev sahibi taşınıyor ise yeni iletişim bilgileri alınacaktır. Ancak Site Yönetiminin bu konularda sorumluluğu yoktur.

Yapılacak tüm inşaat ve tadilat, tamirat çalışmaları için öncelikle Site Yönetimi’nin bilgilendirilmesi, gerekmektedir. Site Yönetiminin alması gereken güvenlik önlemleri ihtimali nedeniyle bu prosedüre hassasiyet gösterilmelidir. Çalışmalar hafta için 09:00 -19:00 Cumartesi 10:00 – 17:00 saatleri arasında yapılır. Pazar günleri çalışma yapılamaz.

Asansörlerde sigara içilmesi sakıncalı ve yasaktır.

Daire satın alan veya kiralayan kişilerin Siteye girişlerinde sorun yaşanmaması için, satış veya kiralama işlemi ile ilgili olarak önceden Yönetim Ofisi’ne bilgi verilmelidir. Kısa süreli (günlük-aylık) kiralamaların yapılması kesinlikle yasaktır.

Sitede oturan kiracıların site kurallarına uymamaları, kiraladıkları evleri değişik amaçlı kullanmaları, çevrelerine rahatsızlık vermeleri, kendileri ve çocuklarının site mallarına zarar vermeleri, çevreyi kirletmeleri, siteye ve havuza yâda kendi ikametlerine istenmeyen kişileri getirmeleri, hatta sitedeki diğer dairelere yönetimin onayı olmadan yabancı uyruklu kişileri getirmeleri, ya da kiracı olarak sokmaları, site aleyhine faaliyet göstermeleri, kira kontratları ve hanede oturacakların kimlik bilgilerini  yönetimden veya güvenliklerden temin edecekleri bir formla Site Yönetimi’ne bildirmeleri bu kurallara uyulmaması halinde elden ya da taahhütlü mektupla yapılacak İki İhtarla ve Yönetim Kurulu Kararı İle siteden tahliyelerinin Site Yönetimince yürütülmesine bu işlemler İçin yapılacak tüm masraflar bu şahıslardan tahsil yoluna gidilecektir.

5)Taşınma

Saat  09:00'dan önce ve 17:00'den sonra site içine eşya nakliye aracı alınamaz bu saatler dışında gelenlerin araç ve eşyaları misafir otoparkında misafir edilir.

Gerek ilk taşınma gerekse daha sonraki yük ve eşya taşınması işlemleri sırasında, taşınma işlemi ile alakalı bilgiler, görevliler yardımıyla site yönetimi bilgisine sunulması sizin ve diğer site sakinlerinin güvenliği, huzuru ve rahatı açısından faydalı olacaktır.

Taşınmalarda kesinlikle asansörler kullanılamaz

Siteden taşınmalarda ise, yönetimden mutlaka Borcu Yoktur yazısı alınır. Aksi takdirde nakliye kamyonunun siteye girişine müsaade edilmeyecektir.

6) Site personelinin görevleri;

 Site personelinin görev tanımları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

· Site sakinleri, sitede görevli personeli, görevleri başında iken özel amaçlar için kullanamazlar, talimat veremezler, istek ve önerilerin doğrudan Site Yönetimi’ne yapılması esastır. Özel talepler karşılanmayacaktır.

7) Çocukların davranışları;

Reşit olmamış çocukların tüm davranışlarından aileler sorumludur çocuklar ailelerce çağdaş hayat normlarının ve ahlaki değerlerin ışığında eğitilmeli çevre ile ilişkileri kapsamında benim çocuğum hata yapmaz şeklinde değil de durumu gözlemleyip doğru kararı verip yanlışın tekrar yapılmaması için tedbir alınmalıdır.

Çocukların site mallarına vermiş olduğu zararları aileler karşılamak mecburiyetindedir.

Çocukların kavgalarında olayı aileler arası kavgaya dönüştüren ailelerin siteden uzaklaştırılmaları için yönetim kurulu her türlü tedbiri alır.

Çocukların çatılara çıkmaları sığınak (kapalı otopark) v.b. Tehlikeli yerlere girmeleri kesinlikle yasak olup, aileler ve site personeli engellemelidir bu bağlamda site personeline ve yönetime ebeveynler husumet besleyemez tepki gösteremez  çocukların buralarda kaza geçirmelerinden aileler yönetimi ve personeli sorumlu tutamaz.

8) Güvenlik:

Sitede yaşayanlar güvenlik tertibatına zarar vermemeli site giriş kapılarını açık tutmamalı misafirleri danışmaya kayıt ettirmelidir

Güvenlik görevlisinin ikaz ve uyarılarına itirazsız uyulmalıdır.

 9) Havuz:

Havuz açılış ve kapanış saatleri dışında her ne sebeple olursa olsun havuz kullanılamaz,

Havuz içine ayakkabı, bot v.b. gibi şeylerle girilmesi yasaktır.

Havuza duş almadan girilmesi yasaktır. Duş alımından önce ayakların ilaçlı sudan geçirilmesi gerekmektedir.

6 yaşın altındaki çocukların Büyük Havuzuna girmesi kesinlikle yasaktır.

Havuz içerisinde sadece havuz kıyafetlerinin (mayo, şort,bikini,haşama,vb) kullanılması şarttır.

Havuz etrafına çöp ve sigara izmariti atılması yasaktır.

Havuzda diğer sakinleri rahatsız edecek ( aşırı sesle şakalaşmak, kavga, küfür,uygunsuz güneşlenmek,deniz yatağı kullanmak, çocuk arabası ile havuz alanına girmek v.b.) şekilde davranmak yasaktır. Meydana gelebilecek her türlü kazalardan Site Yönetimi sorumlu değildir.

Havuzda yaşanacak sıkıntıların havuz görevlisine ve site yönetimine aksettirilmesi gereklidir.

Bu hususlar Site sakinlerinin sağlığı ile ilgilidir.

GAYE KOOP. YÖNETİM KURULU