Cari Dönem
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00
A- FAALİYET GİDERLERİ (-) 765.590,07
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 765.590,07
FAALİYET KARI VEYA ZARARI(-) -765.590,07
B- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 4.677,44
1-FAİZ GELİRLERİ 4.677,44
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR(-) -760.912,63
C-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 23.849,04
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 23.849,04
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) -737.063,59
DÖNEM NET KARI VE ZARARI (-) -737.063,59
S.S.GAYE SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOP.İKT.İŞLETMESİ
Cari Dönem
A-BRÜT SATIŞLAR 209.817,99
1- YURTİÇİ SATIŞLAR 209.817,99
C-NET SATIŞLAR 209.817,99
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 209.817,99
D-FAALİYET GİDERLER (-) 4.668,68
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) 4.668,68
FAALİYET KARI VE ZARARI 205.149,31
OLAĞAN KAR VE ZARAR 205.149,31
DÖNEM KARI VE ZARARI 205.149,31
DÖNEM NET KARI VE ZARARI 205.149,31