Önceki Dönem Cari Dönem
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00 0,00
A- FAALİYET GİDERLERİ (-) 1.995.294,77 1.978,374,08
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 1.995.294,77 1.978,374,08
FAALİYET KARI VEYA ZARARI(-) -1.995.294,77 -1.978,374,08
B- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 23.107,57 16.223,23
1-FAİZ GELİRLERİ 23.107,57 16.223,23
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR(-) -1.972.187,20 1.962.150,85
C-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 49.490,30 46.463,61
1.DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 49.490,30 46.463,61
D.OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 0,00 1,073,26
1.DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 0,00 1,073,26
DÖNEM KARI VE ZARARI (-) -1.922.696,90 -1.914.613,98
DÖNEM NET KARI VE ZARARI (-) -1.922.696,90 -1.914.613,98
S.S.GAYE SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOP.İKT.İŞLETMESİ
Önceki Dönem Cari Dönem
A-BRÜT SATIŞLAR 644.379,42 768.886,48
1- YURTİÇİ SATIŞLAR 644.379,42 768.886,48
C-NET SATIŞLAR 644.379,42 768.886,48
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI 644.379,42 768.886,48
D- FAALİYET GİDERLER (-) 2.270,16 19.512,87
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) 2.270,16 19.512,87
FAALİYET KARI VE ZARARI 642.109,26 749.373,61
OLAĞAN KAR VE ZARAR 642.109,26 749.373,61
E-OLAĞANDIŞI GİDER ZARARLAR(-) 0,20 0,19
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER ZARARLAR(-) 0,20 0,19
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 642.109,06 749.373,42
F-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 141.263,99 187.343,36
DÖNEM NET KARI VE ZARARI 500.845,07 562.030,06