Cari Dönem
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00
A- FAALİYET GİDERLERİ (-) 810.608,84
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 810.608,84
FAALİYET KARI VEYA ZARARI(-) -810.608,84
B- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 8.398,83
1-FAİZ GELİRLERİ 8.398,83
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR(-) -802.210,01
C-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 16.064,89
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 16.064,89
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) -786.145,12
DÖNEM NET KARI VE ZARARI (-) -786.145,12
S.S.GAYE SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOP.İKT.İŞLETMESİ
Cari Dönem
A-BRÜT SATIŞLAR 183.818,28
1- YURTİÇİ SATIŞLAR 183.818,28
C-NET SATIŞLAR 183.818,28
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 183.818,28
D- FAALİYET GİDERLER (-) 672,80
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) 672,80
FAALİYET KARI VE ZARARI 183.145,48
OLAĞAN KAR VE ZARAR 183.145,48
E-OLAĞANDIŞI GİDER ZARARLAR(-) 0,14
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER ZARARLAR(-) 0,14
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 183.145,34
DÖNEM NET KARI VE ZARARI 183.145,34