PASİF(KAYNAKLAR) AKTİF ( VARLIKLAR )
Cari Dönem Cari Dönem
I .DÖNEN VARLIKLAR 27.168.843,07 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.493.785,51
A.HAZIR DEĞERLER 50.407,05 B-TİCARİ BORÇLAR 97.990,52
1 .KASA 4.302,13 1-SATICILAR 73.085,87
3 .BANKALAR 46.104,92 2-BORÇ SENETLERİ 13.000,00
C-TİCARİ ALACAKLAR 197,76 5-DİĞER TİCARI BORÇLAR 11.904,65
1-ALICILAR 0,10 C-DİĞER BORÇLAR 89.745,79
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 197,66 4-PERSONELE BORÇLAR 0,00
D.DİĞER ALACAKLAR 399.668,26 5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 89.745,79
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR 313.595,26 F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 28.855,86
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 0,00 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 7.417,03
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR 86.073,00 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 21.439,83
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 26.525.965,41 4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER -1,00
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 26.525.965,41 I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.277.193,34
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 192.604,59 3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI 1.277.193,34
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 57.590,54 II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 38.255.207,42
5-İŞ AVANSLARI 135.014,05 C-DİĞER BORCLAR 38.255.207,42
II-DURAN VARLIKLAR 113.625,43 1-ORTAKLARA BORCLAR 38.255.207,42
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR 113.625,43 III-ÖZ KAYNAKLAR -12.466.524,43
1-ARAZİ VE ARSALAR 1.358,40 E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-) 10.543,827,53
5-TAŞITLAR 24.720,00 1-GEÇMİŞ YILLARA ZARARLARI -10.543,827,53
6-DEMİRBAŞLAR 174.323,27 F-DÖNEM NET KARI (ZARARLARI) -1.922.696,90
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 86.776,24 2-DÖNEM NET ZARARI(-) 1.922.696,90
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 27.282.468,50 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 27.282.468,50
S.S.GAYE SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOP.İKT.İŞLETMESİ
PASİF(KAYNAKLAR) AKTİF ( VARLIKLAR )
Cari Dönem Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR 1.278.063,28 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 50.393,13
C-TİCARİ ALACAKLAR 0,00 B-TİCARİ BORCLAR 20.000,00
1-ALICILAR 0,00 5-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 20.000,00
D-DİĞER ALACAKLAR 1.278.063,28 5-DİĞER TİCARİ BORCLAR 0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 1.278.063,28 D-ALINAN AVANSLAR 0,00
H-DİĞER DÖNEM VARLIKLAR 0,00 2-ALINAN DİĞER AVANSLAR 0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 0,00 F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK 30.393,13
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 0,00 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 30.393,13
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLAR 0,00
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 141.263,99
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ(-) 141.263,99
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00
1-HESAPLANAN KDV 0,00
3-MERKEZ VE ŞUBELER CARI HESABI 0,00
III-ÖZ KAYNAKLAR 1.227.670,15
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 726.825,08
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 726.825,08
F-DÖNEM NET KARI VE ZARARI 500.845,07
1-DÖNEM NET KARI 500.845,07
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1.278.063,28 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 1.278.063,28