Önceki Dönem Cari Dönem
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00 0,00
A- FAALİYET GİDERLERİ (-) 0,00 1.995.294,77
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 0,00 1.995.294,77
FAALİYET KARI VEYA ZARARI(-) 0,00 -1.995.294,77
B- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 23.107,57
1-FAİZ GELİRLERİ 0,00 23.107,57
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR(-) 0,00 -1.972.187,20
C-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 49.490,30
1.ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR 0,00 0,00
2. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 49.490,30
D.OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 0,00 0,00
1.DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 0,00 0,00
DÖNEM KARI VE ZARARI (-) 0,00 -1.922.696,90
DÖNEM NET KARI VE ZARARI (-) 0,00 -1.922.696,90
S.S.GAYE SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOP.İKT.İŞLETMESİ
Önceki Dönem Cari Dönem
A-BRÜT SATIŞLAR 0,00 644.379,42
1- YURTİÇİ SATIŞLAR 0,00 644.379,42
C-NET SATIŞLAR 0,00 644.379,42
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI 0,00 644.379,42
D- FAALİYET GİDERLER (-) 0,00 2.270,16
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) 0,00 2.270,16
FAALİYET KARI VE ZARARI 0,00 642.109,26
OLAĞAN KAR VE ZARAR 0,00 642.109,26
E-OLAĞANDIŞI GİDER ZARARLAR(-) 0,00 0,20
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER ZARARLAR(-) 0,00 0,20
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 0,00 642.109,26
F-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 0,00 141.263,99
DÖNEM NET KARI VE ZARARI 0,00 500.845,07