PASİF(KAYNAKLAR) AKTİF ( VARLIKLAR )
Cari Dönem Cari Dönem
I .DÖNEN VARLIKLAR 27.169.713,02 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 266.985,31
A.HAZIR DEĞERLER 50.407,05 B-TİCARİ BORÇLAR 117.990,52
1 .KASA 4.302,13 1-SATICILAR 73.085,87
3 .BANKALAR 46.104,92 2-BORÇ SENETLERİ 13.000,00
C-TİCARİ ALACAKLAR 197,76 5-DİĞER TİCARI BORÇLAR 31.904,65
1-ALICILAR 0,10 C-DİĞER BORÇLAR 89.745,79
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 197,66 5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 89.745,79
D.DİĞER ALACAKLAR 400.538,21 F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 59.249,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR 313.595,26 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 37.810,17
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 869,95 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 21.439,83
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR 86.073,00 4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER -1,00
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 26.525.965,41 G-BORC VE DİĞER KARŞILIKLAR 0,00
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 26.525.965,41 1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 141.263,99
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 192.604,59 2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ(-) 141.263,99
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 57.590,54 II-UZUN VADELİ YANACI KAYNAKLAR 38.255.207,42
5-İŞ AVANSLARI 135.014,05 C-DİĞER BORÇLAR 38.255.207,42
II- DURAN VARLIKLAR 113.625,43 1-ORTAKLARA BORCLAR 38.255.207,42
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR 113.625,43 III-ÖZ KAYNAKLAR -11.238.854,28
1-ARAZİ VE ARSALAR 1.358,40 D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 726.825,08
5-TAŞITLAR 24.720,00 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 726.825,08
6-DEMİRBAŞLAR 174.323,27 E-GEÇMİŞ YILLARA ZARARLARI -10.543.827,53
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 86.776,24 1-GEÇMİŞ YILLARA ZARARLARI -10.543.827,53
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) -1.421.851,83
1-DÖNEM NET KARI 500.845,07
2-DÖNEM NET ZARARI(-) -1.922.696,90
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 27.283.338,45 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 27.283.338,45