S.S.Gaye Sahil Arsa Konut Yapı Kooperatifi

Cari Dönem
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 1.276.819,71
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 1.276.819,71
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -1.276.819,71
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 10.054,05
3-FAİZ GELİRLERİ 10.054,05
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -1.266.765,66
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 56.717,22
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 56.717,22
DÖNEM KARI VEYA ZARARI -1.210.048,44
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -1.210.048,44
HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYESİ ALACAK BAKİYESİ
FAALİYET GİDERLER (-) 1.276.819,71 1.276.819,71
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 1.276.819,71 1.276.819,71
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAN HS 1.276.819,71 1.276.819,71
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 10.054,05 10.054,05
FAİZ GELİRLERİ 10.054,05 10.054,05
FAİZ GELİRLERİ 10.054,05 10.054,05
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 2.782,96 59.500,18 56.717,22
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 2.782,96 59.500,18 56.717,22
5510 SAYILI KANUNDAN DOĞAN İND. 2.782,96 18.317,43 15.534,47
MAHKEMEDEN TAHSİLATLAR 10.047,41 10.047,41
SİGORTA HASAR TAHSİLATLARI 3.000,10 3.000,10
VERGİ MAHSUBU 28.135,24 28.135,24
TOPLAM 1.279.602,67 69.554,23 1.276.819,71 66.771,27

S.S.Gaye Sahil Arsa Konut Yapı Kooperatifi İktisadi İşletmesi

HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYESİ ALACAK BAKİYESİ
YURTİÇİ SATIŞLAR 461.016,32 461.016,32
KİRA GELİRLERİ 461.016,32 461.016,32
İŞYERİ KİRA GELİRLERİ 367.024,26 367.024,26
MESKEN KİRA GELİRLERİ 93.992,06 93.992,06
FAALİYET GİDERLERİ(-) 5.746,28 5.746,28
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) 5.746,28 5.746,28
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) 5.746,28 5.746,28
OLAĞANDIŞI GELİR VE ZARARLAR (-) 0,27 0,27
DİĞER OLAGANDIŞI GELİR VE ZARARLAR8-) 0,27 0,27
YUVARLAMA FARKI 0,27 0,27
DÖNEM NET KARI VE (ZARARI) 100.159,35 100.159,35
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK K. 100.159,35 100.159,35
DÖNEM KARI DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI(-) 100.159,35 100.159,35
TOPLAM 105.905,90 461.016,32 105.905,90 461.016,32
Cari Dönem
A-BRÜT SATIŞLAR 461.016,32
1- YURTİÇİ SATIŞLAR 461.016,32
2-DİĞER GELİRLER 0,00
C-NET SATIŞLAR 461.016,32
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI 461.016,32
D- FAALİYET GİDERLER (-) 5.746,28
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 5.746,28
FAALİYET KARI VE ZARARI 455.270,04
OLAĞAN KAR VE ZARAR 455.270,04
E-OLAĞANDIŞI GİDER ZARARLAR(-) 0,27
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER ZARARLAR(-) 0,27
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 455.269,77
F-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 100.159,35
DÖNEM NET KARI VE ZARARI 355.110,42