Cari Dönem
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00
A- FAALİYET GİDERLERİ (-) 475.218,54
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 475.218,54
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) -475.218,54
B- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 4.449,34
1-FAİZ GELİRLERİ 4.449,34
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) -470.769,20
C- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 17.456,11
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 4.617,31
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 12.838,80
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) -453.313,09
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-) -453.313,09

S.S.GAYE SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOP.İKT.İŞLETMESİ

Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR 129.682,57
1-YURTİÇİ SATIŞLAR 129.682,57
2-DİĞER GELİRLER 0,00
C- NET SATIŞLAR 129.682,57
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 129.682,57
D- FAALİYET GİDERLERİ (-) 314,90
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 314,90
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 129.367,67
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 129.367,67
E- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0,05
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)) 0,05
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 129.367,62
F- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 129.367,62