Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR 0,00
1-YURTİÇİ SATIŞLAR 0,00
2-DİĞER GELİRLER 0,00
C- NET SATIŞLAR 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00
D-FAALİYET GİDERLERİ (-) 1.556.328,29
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 1.556.328,29
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) -1.556.328,29
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 44.710,69
1-FAİZ GELİRLERİ 44.710,69
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) -1.511.617,60
F-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 70.642,93
G-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 64.579,59
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 64.579,59
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) -1.505.554,26
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-) -1.505.554,26
Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR 479.500,63
1-YURTİÇİ SATIŞLAR 477.636,22
2-DİĞER GELİRLER 1.864,41
C- NET SATIŞLAR 479.500,63
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 479.500,63
D- FAALİYET GİDERLERİ (-) 2.943,32
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 2.943,32
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 476.557,31
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 476.557,31
E- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0,05
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)) 0,05
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 476.557,26
F- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 104.842,60
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 371.714,66