Önceki Dönem Sonraki Dönem
A.BRÜT SATIŞLAR 331.873,32 189.690,36
1.YURTİÇİ SATIŞLAR 329.288,,58 188.419,17
2 .DİĞER GELİRLER 2.584,74 1.271,19
A.NET SATIŞLAR 331,873,32 189.690,36
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 331.873,32 189.690,36
C.FAALİYET GİDERLERİ(-) 1.174.103,77 -579.926,71
1.GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) 1.174.103,77 -579.926,71
FAALİYET KARI VEYA ZARARI(-) -842.230,45 -579.926,71
OLAGAN KARI VEYA ZARAR(-) -842.230,45 -579.926,71
D-OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR 68.665,30 22.971,72
1- DİGER OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR 68.665,30 22.971,72
E-OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR[-) 242.307,06 9.087,26
1-DİĞER OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 242.307,06 9.087,26
DÖNEM KARI VE ZARARI (-) -1,015.872,21 -376.351,89
DÖNEM NET KARI VE ZARARI(-) -1,015.872,21 -376.351,89
Önceki Dönem Sonraki Dönem
A.BRÜT SATIŞLAR 0,00 189.690,36
1.YURTİÇİ SATIŞLAR 0,00 188.419,17
2 .DİĞER GELİRLER 0,00 1.271,19
A.NET SATIŞLAR 0,00 189.690,36
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00 189.690,36
C.FAALİYET GİDERLERİ(-) 0,00 665,40
FAALİYET KARI VEYA ZARARI(-) 0,00 189.024,96
OLAGAN KARI VEYA ZARAR(-) 0,00 189.024,96
D-OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 189.024,96
DÖNEM KARI VE ZARARI (-) 0,00 189.024,96
DÖNEM NET KARI VE ZARARI(-) 0,00 189.024,96
Önceki Dönem Sonraki Dönem
A.BRÜT SATIŞLAR 331.873,32 0,00
1.YURTİÇİ SATIŞLAR 329.288,58 0,00
2 .DİĞER GELİRLER 2.584,74 0,00
A.NET SATIŞLAR 331.873,32 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 331.873,32 0,00
C.FAALİYET GİDERLERİ(-) 1.174.103,77 579.261,31
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) -842.230,45 -579.261,31
FAALİYET KARI VEYA ZARARI(-) -842.230,45 -579.261,31
OLAGAN KARI VEYA ZARARI(-) -842.230,45 -579.261,31
D-OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR(-) 68.665,30 22.971,72
1-DİĞER OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR(-) 68.665,30 22.971,72
E-OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 242.307,06 9.087,26
1-DİĞER OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 242.307,06 9.087,26
DÖNEM KARI VE ZARARLARI(-) -1.015.872,21 -565.376,85
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARLARI(-) -1.015.872,21 -565.376,85