Önceki Dönem Cari Dönem
A-BRÜT SATIŞLAR 331.873,32 0,00
1-YURTİÇİ SATIŞLAR 329.288,58 0,00
2.DİĞER GELİRLER 2.524,74 0,00
C-NET SATIŞLAR 331.873,32 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI 331.873,32 0,00
D-FAALİYET DİĞERLERİ(-) 1.174.103,77 977.066,98
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) 1.174.103,77 977.066,98
FAALİYET KARI VE ZARARI(-) -842.230,45 -977.066,98
E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 44.710,69
1-FAİZ GELİRLERİ 0,00 44.710,69
OLAGAN KAR VEYA ZARAR(-) -842.230,45 -932.356,29
F-OLAGANDIŞI GELİR KARLAR 68.665,30 45.497,69
1-DİĞER OLAGANDIŞI GELİR KARLAR 68.665,30 45.497,69
G-OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 242.307,06 55.492,33
1-DİĞER OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 242.307,06 55.492,33
DÖNEM KARI VEYA ZARARI(-) -1.015.872,21 -942.350,93
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(-) -1.015.872,21 -942.350,93
Önceki Dönem Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR 0,00 289.810,27
1-YURTİÇİ SATIŞLAR 0,00 289.217,05
2-DİĞER GELİRLER 0,00 593,22
C-NET SATIŞLAR 0,00 289.810.27
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00 289.810.27
D-FAALİYET GİDERLERİ (-) 0,00 2.277.92
1-DİĞER OLAGANDIŞI GELİR VE ZARARLAR (-) 0,00 2.277.92
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 0,00 129.367,67
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 0,00 129.367,67
E- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 0,03
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)) 0,00 0,03
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 0,00 287.532,32
F- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 0,00 104.842,60
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 0,00 182.689,72