Önceki Dönem Cari Dönem
A-BRÜT SATIŞLAR 0,00 331.873,32
1-YURTİÇİ SATIŞLAR 0,00 329.288,58
2.DİĞER GELİRLER 0,00 2.584,74
C-NET SATIŞLAR 0,00 331.873,32
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI 0,00 331.873,32
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 0,00 1.174.103,77
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 0,00 1.174.103,77
FAALİYET KARI VE ZARARI(-) 0,00 -842.230,45
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 0,00 -842.230,45
1-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 68.665,30
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 68.665,30
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 242.307,06
3-DİĞER OLAGANDIŞI GELİR KARLAR 0,00 242.307,06
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 0,00 -1.015.872,21
DÖNEM NET KARI VEYA ZARAR 0,00 -1.015.872,21
Önceki Dönem Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR 0,00 289.810,27
1-YURTİÇİ SATIŞLAR 0,00 289.217,05
2-DİĞER GELİRLER 0,00 593,22
C-NET SATIŞLAR 0,00 289.810.27
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00 289.810.27
D-FAALİYET GİDERLERİ (-) 0,00 2.277.92
1-DİĞER OLAGANDIŞI GELİR VE ZARARLAR (-) 0,00 2.277.92
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 0,00 129.367,67
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 0,00 129.367,67
E- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 0,03
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)) 0,00 0,03
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 0,00 287.532,32
F- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 0,00 104.842,60
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 0,00 182.689,72